ANTİK KENTLER ve HEMİTHİA:

CEDRADE (KLEOPATRA veya ŞEHİR ADALARI)

Saray Adası (Kleopatra Adası = Sedir Adası), Orta Ada ve Küçük Ada olmak üzere üç adadan müteşekkil olan şehir adalarından Saray adasında Hellenistik – Roma çağından kalma eski Cedrae ören yeri bulunmaktadır. Uzaklardan surların kalıntıları kolayca seçilebilir. Adada henüz kazı yapılmamıştır, ancak arkeolojik saptamalara girişilmiştir. Adanın kuzeybatı yanındaki küçük koyda halk arasında Kleopatra’nın yüzdüğü söylenen çok ilginç bir plaj vardır. Efsaneye göre bu küçük koy Kleopatra ile Mark Antonius’un denize girdikleri yer olup, buranın kumu Antonius tarafından gemilerle kuzey Afrika’dan getirilmiştir. Söylentilere göre bu nitelikteki kum sadece Mısır’da bulunmaktadır. Antik çağda şehir adalarının çevresindeki bölge Cadrea adını taşımaktaydı, aslında bir Caria yerleşim merkeziydi. Bu önemli kent ATTIKDELOS deniz birliğine vergi ödüyordu. M.Ö. 450 yılında burası Sparta’lı LYSANDER tarafından işgal edildi. Halk köle olarak satıldı. Daha sonra Cedrae Rodos adasının karadaki toprakları arasında kaldı. Ancak M.Ö. 129 yılında yeni kurulan Roma eyaleti ASIA’ya devredilmek zorunda kaldı. Saray Adasının doğu kısmında surlarla çevrili yapı kalıntıları Roma ve Hellenistik döneminden kalmadır. En iyi durumda olan küçük tiyatro binasıdır. Dorlara ait Apollon Tapınağı’nın temelleri üzerine daha sonraki yüzyıllarda bir Cristian Basilika’sı inşa edilmiştir. Saray adasının batı kesiminde bir Agora bulunmaktaydı. Bir takım kitabelerden bu bölgede Apollon’un onuruna atletizm festivallerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Küçük Adasındaki NEKROPOL’ün kalıntıları ile diğer buluntular ile sütun kabartmaları Ula Müzesin de görülebilir.

HYDAS

Erine – Bybassios yol güzergahı üzerinde Marmaris’e 35 Km. uzaklıkta bulunan Hydas’ta Hellenistik çağdan kalma sur kalıntıları görülür. Bu kalıntıların güneyinde kare planlı bir mezar anıtı yer alır. Hydas’a 3 Km uzaklıkta sahilde bir gözetleme burcu ve burc üzerinde birkaç mezar vardır. Antik Hydas veya Heyela kasabası, Bozburun Yarımadasının kuzeyindeki Selimiye koyunda (Kamışlı Koy) kurulmuştu.

CASTABUS (PAZARLIK)

Bu antik ören yeri Hisarönü köyü ve Orhaniye köyü yakınlarındaki Pazarlık mevkiindedir. Castabus kasabasında bir HEMİTHİA kutsal yeri bulunduğunu belirten tarihçi DİODOROS, Apollon tarafından kurtarılıp bu bölgeye getirilen Molpodia ve Parthenos adlı kızkardeşlerin öyküsünden söz eder. Buna göre Castabus’a gelen Molpodia kutsal bir tansıkla Hemithia (yarı tarnıça) adını alır, tüm Castabus’ta ilahlaştırılır. Zamanla kutsal yeri o kadar ünlendi ki yalnızca konuşulur değil, uzak ülkelerden gelenler de Hemithia’ya kurban ve gösterişli adaklar sunuyorlardı. Prof. J. M. Cook Pazarlık mevkiinde bulunduğu 2 yazıtta da Hemithia’nın adını belgelemiştir. Eren dağındaki bu kutsal yere Hisarönü ovasından veya Orhaniye (Bybassos) köyünden bir saatlik tırmanışla ulaşılabilir. Tapınak kendisi için yapılan platformun üzerinde yer alır. M.Ö. 2. y.y.’dan kalma İon düzeyindeki yapı, ayrıca Dor ögeleri de taşımaktadır. Platform üzerinde tapınak temelinden başka görülebilir pek bir şey yoktur. Buna karşın platformu destekleyen göz alıcı duvarlar günümüze kadar varlığını sürdürebilmişlerdir

Güneyde yer alan yıkık tiyatro tapınakla birlikte bölgede tanımlanabilen tek yapıdır. Bu eser Rodos Karşıyakası’nda varlığı bilinen üçüncü ve son tiyatrodur. Gölenye’de bulunan bir yazıtta ve Diodoros’un da eserlerinde belirttiği gibi Castabus’da belirli aralıklarda şenlikler düzenlenirdi. Bu şenliklere var olan yapılarda barındırılamayacak kadar çok kişinin geldiği kaydedilmiştir. İkiyüz yıl boyunca hastalara şifa vermesiyle ünlenen bu kutsal yer zamanla unutulmaya yüz tutmuştu, ta ki Prof. Cook’un araştırmalarına dek.

ERİNE

Marmaris’in güney batısında Datça’ya uzanan yolun 20. Km.’sinde güneye Bozburun yönüne dönüldüğünde 2 Km.’lik asfalt yolla Hisarönü Köyü’ne ulaşır. Antik ören yerine buradan 3 Km.’lik stabilize orman yolu ile gidilir. Erine Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları ile ünlüdür. Yapıların büyük bir bölümü toprak altındadır. Önceleri yapıtlarda Hisarönü Köyü’nün bu antik kente Erine denilmesini belirlediği sanılıyordu. Ancak Erine adının gerçekte St. İrene Kilisesinden kaynaklandığı J.M.Cook’un titiz çalışmaları sonucunda kanıtlanmıştır.

SARANDA (SÖĞÜT)

Marmaris’e 45Km. uzaklıkta olup, virajlı bir yolla ulaşılan bu günkü Söğüt Köyü yakınındadır. Hellenistik Roma ve Bizans Dönemlerinde kesintisiz olarak bir yerleşim birimi olma özelliğini sürdüren Saranda’da geç Bizans dönemine ait birkaç yapı kalıntısı dışında görünürde başka da bir kalıntıya rastlanmamaktadır. Koyun güney girintisinde ve Saranda’nın hemen yukarısında THYSANOS demesi yer alır. Çokgen taşlardan örülmüş kiklop bir surla çevrili akropolün batı ucu Bozburun limanına bakmaktadır. Bozburun’da kurulan Tymnos demesinde çok sayıda yazıt bulunmuş olup diğer antik yapıların hepsi yok olmuştur.

BYBASSİOS - BAYBASSOS

Erine yolu üzerinde, Bozburun Köyü’ne devam edildiğinde Bybassios antik kentinin kalıntıları ile karşılaşılır. Bu günkü Orhaniye Köyü, kalıntıların bulunduğu tepenin yamacına kurulmuştur. Kentin sur kalıntaları orman içinde dağınık bir arazide yer almaktadır. Buradaki bir ada üzerinde de kale kalıntıları göze çarpmaktadır. DİODOROS Apollon tarafından kurtarılıp Khersonese’ye getirilen kız kardeşlerinden Parthenos adlı kızkardeşin Bybassios tapınağı ile ödüllendirildiğinden bahseder. Prof. E. Benn, Gölenye yakınlarında bulduğu yazıta dayanarak, Castabus’taki kutsal yerin Bibassios’lulara ait olduğunu belirtiyor. Ayrıca Bibassios kenti, SYME körfezinin başında bir yerde tanımlanıyor. Böylece Castabus’un Pazarlık’ta, Bybassios’unda Orhaniye'de kurulduğunu söyleyebiliriz.

HEMİTHİA ( HETHİMİA )

Rodos Kralı Staphylus'un eşi Crysothemisin ve kızları kutsal şarabı korumakla görevlendirilirler. Birgün, küçük kızları Molpadia ve Parthenos uyurlarken, evcil domuzları şarap fıçılarını devirir ve tüm şarabı dökerler. Uyanıp, zararın farkına varan iki kızkardeş korkuya kapılırlar ve sahile doğru kaçarlar. Amaçları bir tekneye binip denize açılmak ve intihar etmektir. Ancak Apollon onları kurtarır. Apollon, Molpadia'yı Hisarönü koyunun sonundaki, Orhaniye köyüne yakın olan Castabus (Pazarlık) alışveriş merkezine bırakır. Kısa zamanda köy halkı, Apollon tarafından getirilen bu kızın uykusunda hastaları iyileştirdiğini farkeder ve ona " Sağlık Tanrıçası " anlamına gelen Hemithia ( Hethimea ) ismini verirler.


İYİ GEZİLER - İYİ TATİLLER